UserZoom: ການ ນຳ ໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການຄົ້ນຄວ້າຂອງລູກຄ້າ

UserZoom ສະ ໜອງ ໂປແກຼມຄົ້ນຄ້ວາຜູ້ໃຊ້ອອນລາຍທີ່ໃຊ້ໃນເມຄທັງ ໝົດ ໃນ ໜຶ່ງ ບໍລິສັດ ສຳ ລັບບໍລິສັດຕ່າງໆໃນການທົດສອບຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຈ່າຍ, ປະເມີນສຽງຂອງລູກຄ້າແລະສົ່ງປະສົບການທີ່ດີຂອງລູກຄ້າ. UserZoom ສະ ໜອງ ຄວາມສາມາດຄົ້ນຄ້ວາ ສຳ ລັບ desktop ລວມທັງການທົດສອບຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ການຈັດຮຽງບັດ, ການທົດສອບຕົ້ນໄມ້, ການກົດປຸ່ມກົດ, ການທົດສອບການກົດໄລຍະເວລາ, ການ ສຳ ຫຼວດຜ່ານເວບໄຊທ໌, ການ ສຳ ຫຼວດຜ່ານລະບົບ online VOIC (ແຊກແຊງ). ຜົນການວິໄຈເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ມູນການ ນຳ ໃຊ້, ການຕອບແບບ ສຳ ຫຼວດ,