Mobile Textarea: ມີຈັກລັກສະນະທີ່ເຫລືອຢູ່

ພວກເຮົາໄດ້ຮອດເວີຊັນ 3.0 ຂອງ WordPress Plugin ໃຊ້ໂປແກຼມ API ແລະ Text Club ຂອງ Connective Mobile. Connective Mobile ມີຂີດ ຈຳ ກັດ 150 ຕົວອັກສອນ ສຳ ລັບຂໍ້ຄວາມ Marketing Mobile ຂອງທ່ານທີ່ທ່ານຕ້ອງການອອກອາກາດໃຫ້ຜູ້ຈອງຂອງທ່ານ. ແທນທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ສົງໄສວ່າມີຕົວອັກສອນຫຼາຍປານໃດ, ຂ້ອຍໄດ້ດັດແກ້ວິທີການ Javascript ໃນເສັ້ນນ້ອຍໆຂອງ Geeky Grrl ເພື່ອສະແດງ ຈຳ ນວນຕົວອັກສອນທີ່ເຫຼືອ: ຂ້ອຍ)