PRISM: ກອບເພື່ອປັບປຸງການສົນທະນາກ່ຽວກັບສື່ສັງຄົມຂອງທ່ານ

ຄວາມເປັນຈິງແມ່ນວ່າໂດຍປົກກະຕິທ່ານບໍ່ໄດ້ຂາຍໃນຊ່ອງທາງສື່ສັງຄົມແຕ່ວ່າທ່ານສາມາດສ້າງຍອດຂາຍຈາກສື່ສັງຄົມຖ້າທ່ານປະຕິບັດຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຈົນສຸດທ້າຍ. ກອບ PRISM 5 ບາດກ້າວຂອງພວກເຮົາແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານສາມາດ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງການແປງສື່ສັງຄົມ. ໃນບົດຂຽນນີ້ພວກເຮົາຈະ ກຳ ນົດກອບ 5 ບາດກ້າວແລະຂັ້ນຕອນຜ່ານເຄື່ອງມືຕົວຢ່າງທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ ສຳ ລັບແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງຂະບວນການ. ນີ້ແມ່ນ PRISM: ເພື່ອສ້າງ PRISM ຂອງທ່ານ