ແນວໂນ້ມການຕະຫລາດວິດີໂອ ສຳ ລັບປີ 2021

ວິດີໂອແມ່ນຂົງເຂດ ໜຶ່ງ ທີ່ຂ້ອຍ ກຳ ລັງພະຍາຍາມເພີ່ມຂື້ນໃນປີນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເຮັດ podc ​​ast ກັບ Owen ຂອງໂຮງຮຽນການຕະຫລາດວິດີໂອແລະລາວໄດ້ກະຕຸ້ນຂ້ອຍໃຫ້ເອົາຄວາມພະຍາຍາມພິເສດເຂົ້າ. Martech Zone (ກະລຸນາສະ ໝັກ ສະມາຊິກ!) ແລະຂ້ອຍຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ບັນທຶກວິດີໂອທີ່ດີພ້ອມທັງເຮັດວິດີໂອເວລາຈິງຕື່ມອີກ. ຂ້ອຍກໍ່ສ້າງ