GroupSolver: Leverage AI ແລະ NLP ໃນການຄົ້ນຄວ້າຕະຫລາດ

ຖ້າທ່ານເຄີຍພັດທະນາການ ສຳ ຫຼວດແລະຫວັງວ່າຈະໄດ້ຜົນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານປະລິມານແລະຄຸນນະພາບຈາກ ຄຳ ຕອບ, ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າການເວົ້າ ຄຳ ຖາມຍາກເທົ່າໃດ. ຄຳ ເວົ້າ, ໂຄງສ້າງ, ແລະໄວຍາກອນທີ່ທ່ານຖາມສາມາດ ນຳ ໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຈະ ນຳ ໄປສູ່ການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານໃນທາງທີ່ຜິດ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຈັດການຜະລິດຕະພັນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນວຽກງານນີ້ຫຼາຍກັບກຸ່ມທີ່ສຸມໃສ່. ຖ້າຂ້ອຍ ກຳ ລັງທົດສອບອິນເຕີເຟດຜູ້ໃຊ້ແບບ ໃໝ່, ການຂໍ ຄຳ ຕິຊົມສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັບຂູດການໂຕ້ຕອບ