Delivra ເພີ່ມສ່ວນບຸກຄົນແລະການແບ່ງສ່ວນຂອງການຄ້າທາງອີເລັກໂທຣນິກ

ພະແນກການຄ້າຂອງສະຫະລັດລາຍງານວ່າຍອດຂາຍອອນລາຍກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງ ສ່ວນສາມຂອງການເຕີບໂຕຍອດຂາຍຍ່ອຍທັງ ໝົດ ໃນປີ 2015. ການຄົ້ນຄ້ວາຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍອດຂາຍອອນລາຍກວມເອົາ 7.3 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຍອດຂາຍຍ່ອຍທັງ ໝົດ ໃນປີ 2015, ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 6.4 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2014. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍກວ່າເຈັດເປີເຊັນຂອງການເຮັດທຸລະ ກຳ ການຄ້າທາງອີເລັກໂທຣນິກທັງ ໝົດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືການຕະຫລາດການຄ້າອີຄອມເມີຊທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງສຸດອັນດັບສອງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ໜ້າ ທີ່ການຊອກຫາທາງອິນເຕີເນັດເຊິ່ງມີ