ວິທີການຕັ້ງຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ຈອງອີເມວແລະ WIN!

ຜູ້ຈອງອີເມວຂອງທ່ານ ກຳ ລັງກົດເຂົ້າເວັບໄຊທ໌້ຂອງທ່ານ, ກຳ ລັງສັ່ງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຫລືລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມເຫດການຂອງທ່ານ, ຕາມທີ່ຄາດໄວ້ບໍ? ບໍ່? ແທນທີ່ພວກເຂົາຈະບໍ່ຕອບສະ ໜອງ, ບໍ່ສະ ໝັກ ໃຈຫຼື (ຮ້ອງທຸກ) ຈົ່ມບໍ? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ບາງທີເຈົ້າກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຄາດຫວັງເຊິ່ງກັນແລະກັນ.