ຜູ້ໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາດ້ານການຕະຫລາດທາງອີເມວແມ່ນຫຍັງແລະຂ້ອຍຕ້ອງການຜູ້ ໜຶ່ງ ບໍ?

ທີ່ປຶກສາດ້ານການຕະຫລາດທາງອີເມວໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ເວລາສາມຮູບແບບ; ທັງ ໝົດ ລ້ວນແຕ່ມີທັກສະແລະປະສົບການທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດການຕະຫລາດທາງອີເມວທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທັກສະຫຼັກຂອງພວກເຂົາແລະການສະ ເໜີ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ສະນັ້ນທ່ານຕ້ອງການທີ່ປຶກສາອີເມວບໍ? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ປະເພດໃດ? ຖາມຕົວເອງດ້ວຍ ຄຳ ຖາມຕໍ່ໄປນີ້.