Elokenz: ສະແດງເນື້ອຫາທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານໃນສື່ສັງຄົມ

ນັກກາລະຕະຫຼາດມີຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະຂ້ອຍເຊື່ອວ່າບາງຄັ້ງມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຂົາບໍ່ດີ. ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍສືບຕໍ່ເຕືອນຕົນເອງຕໍ່ບົດຄວາມຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍມັກຈະເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງມືແລະຍຸດທະສາດທີ່ເລິກເຊິ່ງແລະເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ ... ແລະລືມວ່າມີນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ໄດ້ເດີນທາງກັບຂ້ອຍ. ສຳ ລັບບໍລິສັດ, ນີ້ແມ່ນການກວດກາທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາສືບຕໍ່ອຸດົມການແລະ ນຳ ໃຊ້ເນື້ອຫາ, ພວກເຂົາລືມວ່າມີບາງຄົນທີ່ອາດຈະບໍ່ຮູ້