Sprout Social: ສ້າງ, ເບິ່ງຕົວຢ່າງແລະຈັດການບອທ໌ສົນທະນາສັງຄົມ

bots ສົນແມ່ນທັງ ໝົດ ທີ່ໂກດແຄ້ນແລະດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ດີ. ການຕອບສະ ໜອງ ໂດຍອັດຕະໂນມັດແລະການຈັບຂໍ້ມູນຄຸນນະວຸດທິຈະຊ່ວຍປະຢັດການຂາຍຂອງທ່ານ, ສື່ສັງຄົມແລະທີມງານບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາແລະພະລັງງານຫຼາຍໂຕນ. ບອທ໌ສົນທະນາແມ່ນມີປະໂຫຍດຫລາຍເທົ່າກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນ. ລູກຄ້າອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງປະຕິບັດກັບລະບົບການຕອບສະ ໜອງ ທີ່ສະຫຼາດ - ແລະອາດຈະມີຄວາມສຸກກັບການຫັນປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະຖືກຕ້ອງໂດຍໄວ. ງອກສັງຄົມ