Sharp Minds: ການຂຽນບລັອກໃນບໍລິສັດອາເມລິກາ

ສຳ ລັບ ໝູ່ ເພື່ອນຂອງຂ້ອຍຄົນ ໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ Indianapolis, ທ່ານໄດ້ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການ ນຳ ສະ ເໜີ ທີ່ຂ້ອຍ ກຳ ລັງເຮັດຢູ່ ຄວາມຄິດຂອງ Sharp.

ຄວາມຄິດຂອງ Sharp

ບ່ອນທີ່: ຜົນ ສຳ ເລັດຂັ້ນສຸດທ້າຍ - ຫ້ອງອົບຮົມສິມມະໂນ
7435 ຖະ ໜົນ Keystone ເໜືອ
ເມື່ອ​ໃດ​: ວັນພະຫັດທີ 15 ມີນາ 2007
ທີ່ໃຊ້ເວລາ: 8: 00 - 10: 00 am
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ສະມາຊິກ - ບໍ່ເສຍຄ່າ, ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກ - 40 ໂດລາ