Blog Search Engine Optimization

blog design seo

ພວກເຮົາສຸມໃສ່ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍໆ ການຂຽນບລັອກຂອງບໍລິສັດ ສຳ ລັບ Dummies ກ່ຽວກັບ SEO. ພວກເຮົາຍັງເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍ ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກໃນການຊອກຫາ ທີ່ນີ້ Martech Zone (ນີ້ແມ່ນບົດຂຽນ ໜຶ່ງ ຂອງ ການຂຽນບົດຕອບ blog).

ນີ້ແມ່ນ infographic ທີ່ດີເລີດຈາກຄົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຢູ່ moz ທີ່ສະຫຼຸບເຖິງອົງປະກອບຫຼັກຂອງການພັດທະນາແບບ Killer Blog ທີ່ເປັນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ:

blog-design-seo

ສ້າງ​ໂດຍ ອາລຸນ Shepard ສໍາລັບການ SEOmoz