ການສ້າງແຜນທີ່ເສັ້ນທາງດີຈີຕອນ ສຳ ລັບທຸລະກິດທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງ ໜ້າ

Tim Duncan, ຜູ້ ນຳ ດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ Bottle Rocket, ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າໃນການສ້າງວິໄສທັດດິຈິຕອນທົ່ວໄປພາຍໃນບໍລິສັດແລະວິທີທີ່ທຸລະກິດສາມາດກາຍເປັນຜູ້ທີ່ວ່ອງໄວໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດດິຈິຕອນທີ່ ກຳ ລັງ ດຳ ເນີນຢູ່.