ຍຸດທະສາດທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ສຳ ລັບການສື່ສານ Omni-Channel

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນໆກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ສື່ສານ Omni-channel ແມ່ນແລະລັກສະນະແລະຍຸດທະສາດສະເພາະໃນມັນເພື່ອທີມງານການຕະຫຼາດເພື່ອເພີ່ມຄວາມສັດຊື່ແລະມູນຄ່າຂອງລູກຄ້າ.