ສາມອັນຕະລາຍຂອງການຕະຫຼາດພັນທະມິດແລະວິທີການຫລີກລ້ຽງພວກມັນ

ອຸດສາຫະກໍາການເຊື່ອມໂຍງແມ່ນບໍ່ມີປະໂຫຍດ. ມີເຄື່ອງຫຼີ້ນ, ຊັ້ນ, ແລະສ່ວນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູບແບບການເຊື່ອມໂຍງເປັນເອກະລັກແລະມີຄຸນຄ່າ, ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມຕໍ່ການຊົດເຊີຍກັບຜົນໄດ້ຮັບ, ຍັງມີອີກບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ. ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນ, ຖ້າບໍລິສັດບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບພວກມັນ, ພວກເຂົາຈະສ່ຽງທີ່ຈະ ທຳ ລາຍຍີ່ຫໍ້ຂອງພວກເຂົາ. ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກກາລະໂອກາດແລະກັບມາລົງທືນທີ່ໂຄງການເຊື່ອມໂຍງມີຄວາມສາມາດ