3 ກຸນແຈເພື່ອສ້າງໂຄງການການຕະຫຼາດສົນທະນາທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ

AI chatbots ສາມາດເປີດປະຕູສູ່ປະສົບການດີຈີຕອລທີ່ດີກວ່າແລະເພີ່ມການສົນທະນາຂອງລູກຄ້າ. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຍັງສາມາດ ນຳ ເອົາປະສົບການຂອງລູກຄ້າມາໃຊ້ໄດ້. ນີ້ແມ່ນວິທີເຮັດໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງ. ຜູ້ບໍລິໂພກໃນມື້ນີ້ຄາດຫວັງວ່າທຸລະກິດຈະໃຫ້ປະສົບການສ່ວນຕົວແລະຕາມຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ເຈັດມື້ຕໍ່ອາທິດ, 365 ມື້ຂອງປີ. ບໍລິສັດໃນທຸກອຸດສາຫະກໍາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າມີການຄວບຄຸມທີ່ເຂົາເຈົ້າຊອກຫາແລະປ່ຽນການໄຫຼເຂົ້າມາ