Smartfile: Whitelabel ການແກ້ໄຂເອກະສານຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ຂອງທ່ານ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດ ໃໝ່ ຫຼື ກຳ ລັງເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນ ໃໝ່, ຄຳ ຖາມ ທຳ ອິດທີ່ທ່ານຕ້ອງຖາມແມ່ນ "ໃຜແມ່ນຕະຫຼາດ / ລູກຄ້າຂອງຂ້ອຍ"? ຊື່ສາມັນງ່າຍ, ຖືກຕ້ອງບໍ? ກ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປກ່ຽວກັບພວກເຮົາໃນການຕອບ ຄຳ ຖາມນັ້ນຢ່າງສົມບູນ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະ ເໜີ ທຸລະກິດສອງປະໂຫຍກຂອງທ່ານ: SmartFile (ນັ້ນແມ່ນພວກເຮົາ) ແມ່ນບໍລິສັດແບ່ງປັນເອກະສານທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດທຸລະກິດ. ພວກເຮົາສະ ເໜີ ວິສາຫະກິດທີ່ມີຄວາມປອດໄພແລະເປັນເຄື່ອງ ໝາຍ ທີ່ສາມາດສົ່ງແລະຮັບເອກະສານໄດ້ງ່າຍ. ເມື່ອ​ໃດ​