ບົດລາຍງານ 3 ລາຍການທີ່ B2B CMO ຕ້ອງການເພື່ອຈະຢູ່ລອດແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນປີ 2020

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ ນຳ ດ້ານກາລະຕະຫຼາດອາດຈະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຫລາຍພັນຂໍ້ແລະຫລາຍຮ້ອຍບົດລາຍງານ, ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ສຸດຕໍ່ທຸລະກິດ.