David Wachs

David Wachs

David Wachs ແມ່ນຜູ້ປະກອບການດ້ານທຸລະກິດ, ການລົງທືນຫຼ້າສຸດຂອງ David, ເຮັດດ້ວຍມື, ແມ່ນການ ນຳ ເອົາສິລະປະການສູນເສຍຂອງການຂຽນຈົດ ໝາຍ ຜ່ານການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສາມາດປັບຂະຫຍາຍໄດ້ໂດຍໃຊ້ຫຸ່ນຍົນທີ່ຂຽນບັນທຶກຂອງທ່ານໃສ່ປາກກາ. ພັດທະນາເປັນເວທີ, Handwrytten ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດສົ່ງບັນທຶກຈາກລະບົບ CRM ຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ: Salesforce, ເວບໄຊທ໌, ແອັບ apps, ຫຼືຜ່ານການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບລູກຄ້າ.