CRM B2C ທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳ ລັບທຸລະກິດຂະ ໜາດ ນ້ອຍຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?

ຄວາມ ສຳ ພັນຂອງລູກຄ້າມາເປັນເວລາດົນນານຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ຈິດໃຈຂອງ Business2Consumer ຍັງໄດ້ປ່ຽນໄປສູ່ຈິດໃຈທີ່ UX-centric ຫຼາຍກ່ວາການໃຫ້ສິນຄ້າສຸດທ້າຍ. ການເລືອກໂປແກຼມຄວບຄຸມການພົວພັນລູກຄ້າທີ່ ເໝາະ ສົມ ສຳ ລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານສາມາດຫຼອກລວງໄດ້.