ການຕະຫຼາດທີ່ມີອິດທິພົນ: ປະຫວັດສາດ, ວິວັດທະນາການແລະອະນາຄົດ

ຜູ້ມີອິດທິພົນໃນສື່ສັງຄົມ: ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງບໍ? ຍ້ອນວ່າສື່ສັງຄົມໄດ້ກາຍເປັນວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳ ລັບການສື່ສານ ສຳ ລັບຫຼາຍໆຄົນໃນປີ 2004, ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນບໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການຊີວິດຂອງພວກເຮົາຖ້າບໍ່ມີມັນ. ສິ່ງ ໜຶ່ງ ທີ່ສື່ສັງຄົມມີການປ່ຽນແປງແນ່ນອນວ່າມັນດີຂື້ນກວ່າເກົ່າກໍ່ຄືມັນໄດ້ປະຊາທິປະໄຕໃຫ້ເປັນຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ, ຫລືຢ່າງ ໜ້ອຍ ກໍ່ມີຊື່ສຽງ. ຈົນກ່ວາບໍ່ດົນມານີ້, ພວກເຮົາຕ້ອງອີງໃສ່ຮູບເງົາ, ວາລະສານ, ແລະລາຍການໂທລະພາບເພື່ອບອກພວກເຮົາວ່າແມ່ນໃຜທີ່ມີຊື່ສຽງ.