ວິທີການນໍາໃຊ້ການວິເຄາະການເດີນທາງຂອງລູກຄ້າເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມພະຍາຍາມດ້ານການຕະຫຼາດສ້າງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ

ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຕະຫຼາດຂອງເຈົ້າໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ເຈົ້າຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການເດີນທາງຂອງລູກຄ້າເຈົ້າແລະວິທີການຕິດຕາມແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ກະຕຸ້ນເຂົາເຈົ້າໃນຕອນນີ້ແລະໃນອະນາຄົດ. ເຈົ້າເຮັດແນວນັ້ນໄດ້ແນວໃດ? ໂຊກດີ, ການວິເຄາະການເດີນທາງຂອງລູກຄ້າໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ກັບຮູບແບບພຶດຕິກໍາແລະຄວາມມັກຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມຂອງເຈົ້າຕະຫຼອດການເດີນທາງຂອງລູກຄ້າທັງົດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າສ້າງປະສົບການຂອງລູກຄ້າທີ່ປັບປຸງດີຂຶ້ນເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຊົມເຂົ້າເຖິງ