ຄໍາແນະນໍາແລະການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການທົດສອບການປະສົມປະສານຂອງ Salesforce

ການທົດສອບ Salesforce ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກວດສອບຄວາມສາມາດປະສົມປະສານຂອງ Salesforce ທີ່ມີປະສິດຕິພາບແລະການເຮັດວຽກຂອງທ່ານກັບການ ນຳ ໃຊ້ວິສາຫະກິດອື່ນໆ. ການທົດສອບທີ່ດີແມ່ນກວມເອົາທຸກໂມດູນ Salesforce ຈາກບັນຊີໄປຫາການ ນຳ, ຈາກໂອກາດໃນການລາຍງານແລະຈາກແຄມເປນໄປຫາຜູ້ຕິດຕໍ່. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທຸກໆການທົດສອບ, ມັນມີວິທີການທີ່ດີ (ມີປະສິດທິພາບແລະມີປະສິດຕິພາບສູງ) ໃນການເຮັດການທົດສອບ Salesforce ແລະທາງທີ່ບໍ່ດີ. ດັ່ງນັ້ນ, Salesforce ແມ່ນຫຍັງທີ່ທົດສອບການປະຕິບັດທີ່ດີ? ໃຊ້ເຄື່ອງມືທົດສອບທີ່ຖືກຕ້ອງ - ການທົດສອບການຂາຍ