Alex ຄຣິ

Alex ແມ່ນຜູ້ຈັດການດ້ານກາລະຕະຫຼາດດິຈິຕອນທີ່ ຊອບແວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ອົງການກາລະຕະຫຼາດດິຈິຕອນໃຫ້ບໍລິການດ້ານ SEO ແລະການຕະຫລາດດິຈິຕອນຕັ້ງແຕ່ປີ 2002.