WYSIWYG ຕົວຫຍໍ້

WYSIWYG

WYSIWYG ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຫັນແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບ.

ລະບົບທີ່ຊອບແວການແກ້ໄຂອະນຸຍາດໃຫ້ແກ້ໄຂເນື້ອຫາໃນຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັບຮູບລັກສະນະຂອງມັນເມື່ອພິມຫຼືສະແດງເປັນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ, ເຊັ່ນເອກະສານທີ່ພິມ, ຫນ້າເວັບຫຼືການນໍາສະເຫນີສະໄລ້.