WOM ຕົວຫຍໍ້

PTO

WOM ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຄຳເວົ້າຈາກປາກ.

Word-of-Mouth ແມ່ນເວລາທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຫຼືທຸລະກິດສົ່ງເສີມຍີ່ຫໍ້ອື່ນໂດຍສະຫມັກໃຈໃນການສົນທະນາຫນຶ່ງຕໍ່ຫນຶ່ງຫຼືສາທາລະນະຜ່ານສື່ສັງຄົມຫຼືເວັບໄຊທ໌ອອນໄລນ໌ອື່ນ. WOM ເປັນຜູ້ຂັບລົດຊັ້ນນໍາຂອງການຂາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເນື່ອງຈາກຕົ້ນກໍາເນີດຂອງມັນມາຈາກຊັບພະຍາກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ (ໂດຍປົກກະຕິ) ບໍ່ໄດ້ຮັບລາງວັນສໍາລັບການເຜີຍແຜ່ຄໍາສັບ.