UX ຕົວຫຍໍ້

UX

UX ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້.

ທຸກໆການໂຕ້ຕອບທີ່ລູກຄ້າມີກັບແບຂອງເຈົ້າຕະຫຼອດຂະບວນການຊື້. ປະສົບການຂອງລູກຄ້າມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊື້ທີ່ມີຕໍ່ຍີ່ຫໍ້ຂອງທ່ານ. ປະສົບການໃນທາງບວກຈະປ່ຽນຜູ້ຊື້ທີ່ມີທ່າແຮງເປັນລູກຄ້າແລະຮັກສາລູກຄ້າໃນປະຈຸບັນທີ່ມີຄວາມສັດຊື່.