USSD ຕົວຫຍໍ້

USSD

USSD ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຂໍ້ມູນການບໍລິການເສີມທີ່ບໍ່ມີໂຄງສ້າງ.

ໂປໂຕຄອນການສື່ສານທີ່ໃຊ້ໂດຍໂທລະສັບມືຖືເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍມືຖື. ດ້ວຍ USSD, ຜູ້ໃຊ້ມືຖືຕິດຕໍ່ພົວພັນໂດຍກົງໂດຍການເລືອກຈາກເມນູ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຂໍ້ຄວາມ SMS, ຂໍ້ຄວາມ USSD ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ແບບສົດໆກັບແຕ່ລະກອງປະຊຸມ, ເຮັດໃຫ້ການສື່ສານສອງທາງຂອງຂໍ້ມູນ.