USP ຕົວຫຍໍ້

USP

USP ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ Proposition ການຂາຍທີ່ບໍ່ຊ້ໍາກັນ.

ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດທີ່ພັດທະນາແລະປະຕິບັດເພື່ອແຈ້ງຄວາມສົດໃສດ້ານແລະລູກຄ້າກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຍີ່ຫໍ້, ຜະລິດຕະພັນ, ຫຼືການບໍລິການຂອງຕົນເອງຈາກຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນ. ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ຍັງ​ເປັນ ຈຸດຂາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ, ຫຼື ຄໍາແນະນໍາມູນຄ່າທີ່ເປັນເອກະລັກ (UVP).