SSP ຕົວຫຍໍ້

SSP

SSP ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ເວທີການສະຫນອງດ້ານຂ້າງ.

ແພລະຕະຟອມດ້ານການຂາຍ, SSP ເປັນແພລະຕະຟອມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຜີຍແຜ່ສາມາດຈັດການບັນຊີລາຍການໂຄສະນາຂອງພວກເຂົາ, ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໂຄສະນາ, ຕິດຕາມການຕອບສະຫນອງ, ແລະໄດ້ຮັບລາຍໄດ້.