SSO ຕົວຫຍໍ້

ອປສ

SSO ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ເຊັນດຽວ.

ວິທີການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດລົງທະບຽນຫຼືເຂົ້າສູ່ລະບົບໃນແພລະຕະຟອມພາກສ່ວນທີສາມດ້ວຍການເຂົ້າສູ່ລະບົບດຽວຈາກເວທີໃຫຍ່ຈໍານວນຫນຶ່ງລວມທັງ Google ຫຼື Microsoft.