SFMC ຕົວຫຍໍ້

SFMC

SFMC ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ Salesforce Marketing Cloud.

Salesforce Marketing Cloud ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຕະຫຼາດດິຈິຕອລອັດຕະໂນມັດ ແລະການວິເຄາະ ແລະການບໍລິການ. ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2000 ພາຍໃຕ້ຊື່ ExactTarget.