SDP ຕົວຫຍໍ້

SDP

SDP ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ເວທີການພັດທະນາການຂາຍ.

ເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຕາງຫນ້າພັດທະນາການຂາຍນໍາທາງໄປສູ່ຄວາມສົດໃສດ້ານແລະນໍາພາຂະບວນການຄຸນວຸດທິ, ລວມທັງການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນແລະການກໍານົດເວລາຂອງກິດຈະກໍາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຂາຍແລະປິດທຸລະກິດໄວຂຶ້ນ.