SDK ຕົວຫຍໍ້

SDK

SDK ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຊຸດນັກພັດທະນາຊອບແວ.

ການລວບລວມຊັບພະຍາກອນການພັດທະນາຊອບແວໃນຊຸດດຽວ. ຊຸດນັກພັດທະນາຊໍແວ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສ້າງແອັບພລິເຄຊັນຢ່າງໄວວາ ໂດຍມີເອກະສານ ແລະຊອບແວທີ່ງ່າຍຕໍ່ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບແອັບພລິເຄຊັນ ຫຼືເວທີອື່ນໆ. ໃນ SaaS, ຊຸດນັກພັດທະນາຊອຟແວປົກກະຕິຈະສະໜອງຫ້ອງສະໝຸດສະເພາະພາສາເພື່ອບໍລິໂພກການບໍລິການພາຍນອກ. API.