SaaS ຕົວຫຍໍ້

SaaS

SaaS ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຊອຟແວເປັນບໍລິການ.

SaaS ແມ່ນຊອບແວທີ່ໂຮດຢູ່ໃນຄລາວໂດຍບໍລິສັດພາກສ່ວນທີສາມ. ບໍລິສັດການຕະຫຼາດມັກຈະໃຊ້ SaaS ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຮ່ວມມືງ່າຍຂຶ້ນ. ມັນເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄລາວແລະຕົວຢ່າງປະກອບມີ Google Apps, Salesforce, ແລະ Dropbox.