RTB ຕົວຫຍໍ້

RTB

RTB ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ການປະມູນເວລາຈິງ.

ວິທີການແລະເທກໂນໂລຍີຂອງລາວທີ່ສິນຄ້າຄົງຄັງໂຄສະນາຖືກປະມູນ, ຊື້, ແລະຂາຍບົນພື້ນຖານຄວາມປະທັບໃຈ.