RSS ຕົວຫຍໍ້

RSS

RSS ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ Syndication ງ່າຍດາຍແທ້ໆ.

An XML ຂໍ້ສະເພາະຂອງເຄື່ອງໝາຍສໍາລັບການສັງລວມ ແລະການແບ່ງປັນເນື້ອຫາ. ໃຫ້ນັກກາລະຕະຫຼາດແລະຜູ້ເຜີຍແຜ່ມີວິທີທີ່ຈະສົ່ງແລະແບ່ງປັນເນື້ອຫາຂອງພວກເຂົາໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຜູ້ຕິດຕາມໄດ້ຮັບການອັບເດດອັດຕະໂນມັດທຸກຄັ້ງທີ່ເນື້ອຫາໃໝ່ຖືກເຜີຍແຜ່.