ROE ຕົວຫຍໍ້

ROE

ROE ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ກັບຄືນກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມ.

ເປັນການເສີມ ROI, ເນື້ອຫາ ROE ຊ່ວຍໃຫ້ການວັດແທກການປະຕິບັດຢູ່ໃນລະດັບຊັບສິນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານເພີ່ມປະສິດທິພາບເນື້ອຫາແລະແນະນໍາອິດທິພົນຂອງຂໍ້ມູນໃນເນື້ອຫາໃນອະນາຄົດແລະແຜນການສ້າງສັນ. ມັນຍັງເປັນເອກະລັກທີ່ມັນໃຊ້ເວລາເຂົ້າໄປໃນບັນຊີຄວາມພະຍາຍາມທັງຫມົດທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນການສ້າງຊັບສິນແຕ່ລະຄົນ.

ທີ່​ມາ​: Aprimo ກັບຄືນກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມ