POS ຕົວຫຍໍ້

POS

POS ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຈຸດ​ຂອງ​ການ​ຂາຍ.

ລະບົບຈຸດຂາຍແມ່ນຮາດແວແລະຊອບແວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄ້າສາມາດເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ, ດັດແປງ, ແລະເກັບກໍາການຈ່າຍເງິນ. ລະບົບຈຸດຂາຍເຮັດໃຫ້ການເກັບເງິນດິຈິຕອນແບບສົດໆ ແລະອາດປະກອບມີເຄື່ອງອ່ານບັດ, ເຄື່ອງສະແກນບາໂຄດ, ຕູ້ເກັບເງິນ ແລະ/ຫຼື ເຄື່ອງພິມໃບຮັບເງິນ.