MX ຕົວຫຍໍ້

MX

MX ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ Mail Exchanger.

ບັນທຶກການແລກປ່ຽນ mail ກໍານົດເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍເມລທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຍອມຮັບຂໍ້ຄວາມອີເມລ໌ໃນນາມຂອງຊື່ໂດເມນ. ມັນເປັນບັນທຶກຊັບພະຍາກອນໃນລະບົບຊື່ໂດເມນ (DNS). ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະກໍາຫນົດຄ່າບັນທຶກ MX ຫຼາຍ, ໂດຍປົກກະຕິຊີ້ໄປຫາ array ຂອງເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍເມລສໍາລັບການດຸ່ນດ່ຽງການໂຫຼດແລະການຊ້ໍາຊ້ອນ.