MFA ຕົວຫຍໍ້

MFA

MFA ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ການກວດສອບຕົວຈິງຫຼາຍປັດໄຈ.

ຊັ້ນພິເສດຂອງການປົກປ້ອງທີ່ໃຊ້ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີອອນໄລນ໌ນອກຈາກພຽງແຕ່ຊື່ຜູ້ໃຊ້ແລະລະຫັດຜ່ານ. ຜູ້ໃຊ້ໃສ່ລະຫັດຜ່ານແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃສ່ລະດັບການພິສູດຢືນຢັນເພີ່ມເຕີມ, ບາງຄັ້ງຕອບສະຫນອງລະຫັດທີ່ສົ່ງຜ່ານຂໍ້ຄວາມ, ອີເມວ, ຫຼືຜ່ານຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການພິສູດຢືນຢັນ.