MBP ຕົວຫຍໍ້

MBP

MBP ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ອງຈົດໝາຍ.

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ອງຈົດໝາຍແມ່ນອົງການທີ່ສະໜອງບັນຊີອີເມວໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້, ແລະຍອມຮັບ ແລະສົ່ງອີເມລ໌ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ທີ່​ມາ​: ຄວາມຖືກຕ້ອງ