IT ຕົວຫຍໍ້

IT

IT ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ.

ພາຍໃນການດໍາເນີນງານຂອງທຸລະກິດ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານກວມເອົາການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ, ລະບົບຮາດແວແລະຊອບແວພາຍໃນ, ລະບົບຮາດແວແລະຊອບແວທີ່ເປັນເຈົ້າພາບພາຍນອກ, ໃບອະນຸຍາດແພລະຕະຟອມພາກສ່ວນທີສາມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮາດແວແລະຊອບແວຂອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ.