IDFA ຕົວຫຍໍ້

IDFA

IDFA ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຕົວລະບຸຕົວຕົນ ສຳ ລັບຜູ້ໂຄສະນາ.

ຕົວລະບຸອຸປະກອນແບບສຸ່ມທີ່ Apple ມອບໝາຍໃຫ້ກັບອຸປະກອນຂອງຜູ້ໃຊ້. ຜູ້ໂຄສະນາໃຊ້ນີ້ເພື່ອຕິດຕາມຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສົ່ງໂຄສະນາທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ດ້ວຍ iOS 14, ນີ້ຈະຖືກເປີດໃຊ້ໂດຍການຮ້ອງຂໍເລືອກເຂົ້າ ແທນທີ່ຈະເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.