HTTP ຕົວຫຍໍ້

HTTP

HTTP ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ອະນຸສັນຍາການຂົນສົ່ງ Hypertext.

ໂປໂຕຄອນແອັບພລິເຄຊັນສໍາລັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ແຈກຢາຍ, ຮ່ວມມື, hypermedia.