HTML ຕົວຫຍໍ້

HTML

HTML ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ພາສາ hypertext Markup.

HTML ແມ່ນຊຸດຂອງກົດລະບຽບທີ່ນັກຂຽນໂປລແກລມໃຊ້ເພື່ອສ້າງຫນ້າເວັບ. ມັນອະທິບາຍເນື້ອໃນ, ໂຄງສ້າງ, ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ແລະວັດຖຸທີ່ໃຊ້ໃນຫນ້າເວັບ. ມື້ນີ້, ຊອບແວການກໍ່ສ້າງເວັບສ່ວນໃຫຍ່ແລ່ນ HTML ໃນພື້ນຫລັງ.