ESM ຕົວຫຍໍ້

ESM

ESM ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ການຕະຫຼາດລາຍເຊັນອີເມລ.

ການລວມເອົາລາຍເຊັນອີເມລ໌ທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທົ່ວອົງກອນ, ໂດຍປົກກະຕິມີການຝັງຕົວ, ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ເພື່ອດໍາເນີນການເພື່ອສ້າງການຮັບຮູ້ແລະຊຸກຍູ້ການແປງແຄມເປນຜ່ານອີເມວ 1: 1 ທີ່ຖືກສົ່ງໄປຈາກພາຍໃນອົງກອນ.