ENS Acronyms

Ens

ENS ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ບໍລິການແຈ້ງເຫດການ.

ການໂຕ້ຕອບພາຍໃນ Salesforce Marketing Cloud ບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນສໍາລັບລະບົບຂອງທ່ານເອງເມື່ອເຫດການບາງຢ່າງເກີດຂື້ນໃນ Marketing Cloud. ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນເມື່ອລູກຄ້າຮ້ອງຂໍການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໃຫມ່, ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຄໍາສັ່ງ, ເຂົ້າສູ່ລະບົບໂດຍໃຊ້ multi-factor authentication (MFA), ແລະເຫດການອື່ນໆ.