ELP ຕົວຫຍໍ້

ELP

ELP ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ເວທີຟັງວິສາຫະກິດ.

ເວທີທີ່ຕິດຕາມການກ່າວເຖິງດິຈິຕອນຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ຍີ່ຫໍ້, ຄູ່ແຂ່ງ, ຫຼືຄໍາຫລັກຂອງທ່ານແລະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານວັດແທກ, ວິເຄາະແລະຕອບສະຫນອງຕໍ່ສິ່ງທີ່ເວົ້າ.