DXP ຕົວຫຍໍ້

DXP

DXP ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ເວທີປະສົບການດີຈີຕອນ.

ຊຸດປະສົມປະສານຂອງເຕັກໂນໂລຢີຫຼັກທີ່ສະຫນັບສະຫນູນອົງປະກອບ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການຈັດສົ່ງແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງປະສົບການດິຈິຕອນທີ່ມີສະພາບການ.

ທີ່​ມາ​: Gartner